รายละเอียดบัตรกดเงินสดธนชาต

สมัครบัตรกดเงินสดธนชาต หรือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต แฟลชพลัส FLASH Plus เงินเดือน 10,000 + รายได้ประจำ = 15,000 บาท บุคคลธรรมดาอายุงาน 1 ปีขึ้นไป เจ้าของกิจการจดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus เบิกเงินสด 100% ของวงเงินบัตรจากตู้ ATM ทั่วโลก 24 ชม. ยิ่งใช้ดอกเบี้ย ยิ่งลด คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง

บริการผ่อนชำระ Smile Plan ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นานสูงสุด 60 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (วงเงินการผ่อนชำระต่อครั้งขั้นต่ำ 3,000 บาท)

อายุผู้สมัคร 20-70 ปี และมีหมายเลขโทรศัพท์ สามารถติดต่อได้

สามารถสมัครบัตรกดเงินสดธนชาต ธนชาต แฟลชการ์ด หรือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต คู่กับ บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ Credit Card ได้

เอกสารสมัครบัตรกดเงินสดธนชาต

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสดธนชาต

โปรโมชั่นใหม่ เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับโปรโมชั่น 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับฟรี บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 150 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1 ครั้ง ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติ

ต่อที่ 2 รับฟรี บัตรกำนัล Big C มูลค่า 2,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติ

ต่อที่ 3 ดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% นาน 3 เดือน เมื่อสมัครใช้บริการ Sabai Cash หรือ Cash Transfer

สมัครบัตรกดเงินสดธนชาต แฟลชพลัส หรือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินให้กับผู้ถือบัตร โดยมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียน ดังนั้นผู้ถือบัตรจะได้รับ บัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อ เพื่อใช้เบิกถอนเงินสดได้จากเครื่อง ATM ได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ในการกดเงินสดทุกครั้งวงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง และเมื่อชำระคืนวงเงินคงเหลือในบัตรก็จะกลับคืน ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ทุกครั้งที่ต้องการ ลูกค้าสามารถเลือกรับโปรโมชั่นที่ตรงใจคุณ ดังนี้

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

1. รับบัตรกำนัล :

บัตรสตาร์บัคส์ 150 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1 ครั้ง*

บัตรบิ๊กซี 2,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร20,000 บาทขึ้นไป*

*ใช้จ่ายภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติ และต้องคงยอดใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชี

2. ดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% นาน 3 เดือน สำหรับ Sabai Cash / Cash Transfer

2.1 สมัครบัตรพร้อมทำ Sabai Cash รับดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 3 เดือน นับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราปกติ

2.2 สมัครบัตรพร้อมทำ Cash Transfer รับดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 3 เดือน นับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราปกติ

3. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมาคำนวณรวม เพื่อรับสิทธิ์พิเศษรับบัตรกำนัล บิ๊กซี มูลค่า 2,000 บาท เฉพาะรายการ ยอดโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) ยอดโอนเงินสดสั่งได้ (Cash Transfer) ยอดกดเงินสดจากเครื่อง ATM (Cash Advance) ยอดซื้อสินค้าผ่อนสบาย (Smile Plan) โดยจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระ เฉพาะยอดที่อยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล และต้องมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่ายอดใช้จ่ายตามเกณฑ์รับสิทธิพิเศษบัตรกำนัล 2 รอบบัญชีขึ้นไป

4. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเงินคืน หรือผลประโยชน์อื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันในกรณีของสมนาคุณหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 28 กุมภาพันธ์ 2560

Advertising