รายละเอียดบัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์

สมัครบัตรเงินสด Citibank ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต Ready Credit วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ เพียงมีเงินเดือน+รายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป

ฟรี ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด จากตู้ ATM อนุมัติวงเงิน 3- 5 เท่า สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท

โปรแกรม เงินสดโทรสั่งได้ ผ่อนสบายด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ชำระเท่ากันทุกเดือน ระยะเวลาการผ่อน 18,24,30,36,48 เดือน (รับเงินด่วนภายใน 1 วันทำการ)

สามารถเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการเป็นรายเดือน (Citibank PayLite)ตั้งแต่ 4 – 36 เดือน และมีสิทธิรับดอกเบี้ย 0 %จากร้านค้าที่ร่วมรายการ

รับคะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด คะแนนไม่มีวันหมดอายุ (เปลี่ยนคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนได้ 500 คะแนน = 50 บาท)

เอกสารสมัครบัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์

ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต ให้คุณมากกว่าแค่เงินสด ใช้วงเงินได้ตลอดไปจากการสมัครเพียงครั้งเดียวด้วยวงเงินสูงสุดถึง 750,000 บาท สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านตู้เอทีเอ็มได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตลอด 24 ชม. หรือ เลือกเปลี่ยนวงเงินที่มีอยู่ให้เป็นเงินสดก้อนใหญ่เลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายจากบัญชี ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

Call for Cash: โปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ บัญชีซิตี้แบงค์ เรดดี้เครดิต รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน 20,000 – 29,999 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 23% ต่อปี

รายได้ต่ำกว่าต่อเดือน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

รับฟรี … กระเป่าเดินทาง Premium Trolley Bag 20″ มูลค่า 5,890 บาท เมื่อมียอดกดเงินสดผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตครบ 10,000 บาท ภายใน 60 วันหลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ หรือทำโปรแกรมโอนยอดเงิน 10,000 บาท หรือมีรายการแบ่งชำระผ่านระบบ Citi Paylite อย่างน้อย 1 รายการ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลให้กับผู้สมัครบัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต ที่ให้ Email Address กับทางธนาคารเท่านั้น

พิเศษ!! … ข้อเสนอดอกเบี้ย 0% สำหรับยอดกดเงินสดจากเอทีเอ็มนาน 3 รอบบัญชี สำหรับยอดค้างชำระส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนยอดค้างชำระตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป จะถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราปกติ หลังจากสิ้นสุด 3 รอบบัญชี ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระตามอัตราดอกเบี้ยปกติ

โปรโมชั่นเริ่มวันนี้ – 31 มี.ค. 2561

Advertising