รายละเอียดบัตรกดเงินสด เฟิร์สช้อยส์

สมัครบัตรกดเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด krungsri First Choice Card 3 บริการในบัตรเดียว บริการบัตรเครดิต บริการบัตรกดเงินสด บริการผ่อนชำระสินค้า ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก

เพียงมีเงินเดือน+รายได้ประจำ=10,000+รายได้อื่น (ถ้าเป็นรายได้ที่ไม่ประจำคิดให้ 50%=5,000) = 15,000 บาทต่อเดือน (ถ้าไม่ใช่บริษัทTOP ต้องแนบบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน)

เลือกวันผ่อนชำระคืน จากวันที่ 3,9,15,21,25 หรือ 30 ของเดือน และเบิกถอนเงินสดสูงสุด 100% ของวงเงินสินเชื่อผ่อนชำระ

บัตรเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง และบริการพิเศษนำรูปภาพมาทำเป็นหน้าบัตร My card

หากท่านสนใจ สมัครบัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ สมัครใช้บริการออนไลน์ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com ครับ

เอกสารสมัครบัตรเงินสด เฟิร์สช้อยส์

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด เฟิร์สช้อยส์

สมัครบัตรกดเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ krungsri First Choice Card ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก และได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 61 และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไข (สมาชิกใหม่ไม่รวมสมัครสินเชื่อเงินสด ณ วันสมัคร และไม่รวมสมาชิกปัจจุบัน ที่ยกเลิกบัตรภายใน 12 เดือนและไม่รวมสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ ก่อนที่บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ได้รับการอนุมัติ)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสมาชิกใหม่สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

เงื่อนไขการใช้จ่าย ก่อนได้รับของกำนัลสมาชิกใหม่จะต้องมียอดใช้จ่ายผ่าน บัตรอย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร โดยยอดใช้จ่ายคำนวณจากยอดผ่อนสินค้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือรายการเบิกถอนเงินสดจากทุกช่องทาง • สำหรับยอดใช้จ่ายจากการเบิกถอนเงินสด ยอดคงค้างเงินสดจะต้องไม่เป็นศูนย์สำหรับทุกวัน ตั้งแต่วันที่ทำรายการจนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และจะต้อง ไม่ปิดบัญชีเงินกู้ก่อน 6 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ • สมาชิกใหม่จะได้รับของกำนัลกระเป๋า Valentino Rudy จำนวน 1 ใบ ขนาด 18x14x7 นิ้ว มูลค่า 2,190 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสมาชิกใหม่สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
สมาชิกใหม่จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วันนับจากวันอนุมัติ ยอดใช้จ่ายสะสม ผ่านบัตรตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า GAP ขนาด 18×16.25×7 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,900 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าล้อลาก Blue Sapphire designed by Caggioni ขนาด 24 นิ้ว มูลค่า 6,950 บาท

สมาชิกใหม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทันทีที่ได้รับบัตร (จะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ)

สมาชิกใหม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ (จะได้รับ SMS ตอบกลับ ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ) ก่อนทำรายการซื้อ/ผ่อนสินค้า (คำนวณรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียน SMS สำเร็จเท่านั้น)

ยอดใช้จ่ายสะสม คำนวณจากยอดผ่อนสินค้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือการ แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน แพลนออนดีมานด์ (Plan on Demand) หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (รูดช้อปปิ้ง) และสามารถ เข้าร่วมโปรแกรม Cash back 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท, Cash back 2 “ห้างสรรพสินค้า” รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 7,500 บาท และ “ตกแต่งบ้าน” รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท ตลอดรายการซึ่งทั้งหมดเป็นรายการส่งเสริม การขายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีฟิร์สช้อยส์วีซ่า (รูดเต็มจำนวน) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.firstchoice.co.th

ไม่นำยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตในหมวด สินค้าทองคำ เครื่องประดับ นาฬิกา และ หมวดการซื้อกองทุนต่าง ๆ (LTF/RMF) รวมทั้งยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิด กฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม (MCC : Merchant Category Code ที่กำหนดโดยระบบของ VISA)

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ทั้งนี้สมาชิกควรเก็บเซลล์สลิปและข้อความตอบรับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็น หลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น • สมาชิกใหม่ ที่สมัครผ่านโครงการสินเชื่อกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ได้รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษจากโครงการอื่นแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ (โครงการสินเชื่อสวัสดิการ) • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นสิทธิประโยชน์หรือของ สมนาคุณอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีกรณีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

โปรโมชั่นเริ่มวันนี้ – 30 เม.ย. 61 (ไม่รวมลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเงินสด และลูกค้าที่ยกเลิกบัตรภายใน 12 เดือน**) หากท่านสนใจสมัครบัตรกดเงินสดกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลที่สมัครใช้บริการออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com ครับ

Advertising