รายละเอียดบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตรเครดิต uob visa ยูโอบี วีซ่า ฟรี..ค่าธรรมเนียม แรกเข้าและรายปี ปีแรก พนักงานประจำฐานเงินเดือน 10,000 บาท+รายได้อื่นๆ=15,000 บาท ,เจ้าของกิจการต้องจดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป

ยูโอบี รีวอร์ด พลัส รายการสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน ซึ่งนำคะแนนสะสมไปแลกของกำนัล หรือแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส

อุ่นใจในทุกการเดินทาง ฟรี..แผนประกันการเดินทางทั้งครอบครัวสูงสุดถึง10 ล้านบาท เพียงท่านชำระค่าเดินทาง เต็มจำนวนทั้งในและต่างประเทศ

ฟรี..แผนประกันคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ * ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง หรือพักผ่อน เพื่อให้ท่านใช้ชีวิตได้อย่าง เต็มที่

เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษจาก MasterCard Worldwide เช่นข้อเสนอพิเศษจากโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟ และร้านค้าชั้นนำจากทุกมุมโลก

บัตรเครดิตยูโอบี

เอกสารสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี

UOB x Paul Frank Festival พิเศษ 2 ต่อ เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์

ต่อที่ 1 รับคะแนน UOB Reward Plus รับ 4,000 คะแนน*  เพื่อแลกรับกระเป๋าเดินทาง Paul Frank รุ่น Limited Edition สีเทา,ปากกา และ Bag Tag Paul Frank เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี 2 ใบ (ตามคู่บัตรที่ธนาคารกำหนด) พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส หรือ เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี (บัตรหลักคู่บัตรเสริม) พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส

* เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ใบสมัครทั้งหมดได้รับการอนุมัติ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวม 2 บัตร ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรฯ พร้อมให้ email address เมื่อสมัครบัตรยูโอบี

รับ 3,000 คะแนน**  แลกรับ กระเป๋าเดินทาง Pesident Matte Black และ Bag Tag Paul Frank  เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ หรือ สมัครบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่นพร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัช

รับคะแนน UOB Rewards Plus 1,000 คะแนน** เพื่อสะสมต่อและแลกรับของกำนับในแคตตาล็อกยูโอบี รีวอร์ดพลัส เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้โชลิแทร์/แพลทินัม,พรีเฟอร์ เพียง 1 ใบ

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท** เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม เพียง 1 ใบ

** เฉพาะลูกค้าใหม่เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรฯ พร้อมให้ email address เมื่อสมัครบัตรฯ

ต่อที่ 2 รับสิทธิ์แบ่งชำระทุกๆ ยอดใช้จ่าย 0% 6 เดือน ภายใน 2 รอบบิลแรก

สิทธิพิเศษเริ่ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค 63)

Advertising