รายละเอียด สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ

สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ รถเก๋งและรถกระบะ ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร อายุ 21 – 65 ปี มีรถเก๋ง กระบะ เป็นของตัวเอง รับอายุรถอายุไม่เกิน 20 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.88% ต่อเดือน อนุมัติไวรู้ผลภายใน 1 วัน

สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ รถเก๋งและรถกระบะ พนักงานประจำ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้วงเงินสูง ลดต้น ลดดอก โปะได้ ปลดหนี้เร็ว

สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ รถเก๋งและรถกระบะ นิติบุคคล อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี

สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ รถเก๋งและรถกระบะ ไม่ต้องมีคนค้ำ คนเดียวก็กู้ได้ ไม่ต้องง้อคนอื่นให้มาค้ำ ไม่ต้องโอนเล่ม ไม่ต้องเสียเวลาไปขนส่งเอง ให้เมื่อย ได้เล่มทะเบียนไว

สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ รถเก๋งและรถกระบะ เลือกผ่อนสั้น ผ่อนยาวได้สูงสุด 60 เดือน สะดวกชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ 24 ชม.

เอกสารสมัครสินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนบ้าน
เล่มทะเบียนตัวจริง
*** กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***
เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ เอกสารการเงินต่างๆ อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
*** กรณีเจ้าของกิจการ นิติบุคคล ***
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้ อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
*** กรณีรับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว ***
อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
หมายเหตุ *การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

โปรโมชั่น สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ

สินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อ มีรถเก๋ง กระบะ เป็นของตัวเอง รับอายุรถอายุไม่เกิน 20 ปี รับทุกจังหวัด ทำได้แม้อยู่ต่างพื้นที่ทั่วประเทศ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.88% ต่อเดือน

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.88 % ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แท้จริง แบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 19 % ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับรถเก๋ง กระบะ ที่มีอายุรถไม่เกิน 7 ปีเท่านั้น และมีระยะเวลาครอบครองกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

ไม่เช็คเครดิตบูโร อนุมัติไวทราบผลภายใน 1 วัน ให้วงเงินสูง ลดต้น ลดดอก โปะได้ ปลดหนี้เร็ว

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท และพักอาศัยอยู่ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และถือกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
ไม่ต้องมีคนค้ำ คนเดียวก็กู้ได้ ไม่ต้องง้อคนอื่นให้มาค้ำ

กรณีรับเงินสดทันที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท
สมัครสินเชื่อทะเบียนรถเงินติดล้อออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

Advertising