รายละเอียดสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิต

สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน ไม่ต้องจอดรถ รถยังมีใช้อยู่ รถเก๋ง กระบะ อายุสูงสุดถึง 25 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) รับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ refinance รถตู้ รถบรรทุก ทุกประเภท รู้ผลภายใน 1 วัน

รับรถบรรทุก หัวลาก 4-18 ล้อ ,รถตู้ส่วนบุคคล (ป้ายขาว) รถตู้สาธารณะ (ป้ายเหลือง) อายุสูงสุดถึง 15 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน สูงสุด 1.50% ต่อเดือน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รถทำเงิน ผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลื่อกได้นาน 6-60 เดือน รับจัดทั่วประเทศ

สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด SG Capital Co., Ltd. สินเชื่อสำหรับคนมีเล่มทะเบียนรถยนต์ รถทำเงิน บริการทำสัญญาถึงที่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก รับรีไฟเเนนซ์รถยนต์

สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน SG Capital สะดวก ไปหาถึงที่บ้าน หรือที่ทำงาน จัดหนัก จัดเต็ม อนุมัติสูงสุด 10 ล้าน

รถทำเงิน สินเชื่อเงินสด เปลี่ยนรถเป็นทุน บริการถูกต้องตามกฎหมาย ( สคบ.) ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด

เอกสารสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิต

คุณสมบัติผู้กู้และ / หรือผู้กู้ร่วม

อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ / อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
เงินเดือน + รายได้อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
มีอายุงาน / ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด)
สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด

กรณีพนักงานประจำ

สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

กรณีอาชีพอิสระ

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และ / หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)

กรณีเจ้าของกิจการ

ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
สำเนาการเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้

สำเนาและหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิต

สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน รับรถเก๋ง กระบะ อายุสูงสุดถึง 25 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)

รับรถบรรทุก 4-18 ล้อ รถตู้ อายุสูงสุดถึง 15 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน สูงสุด 1.50% ต่อเดือน สินเชื่อรถยนต์ รถทำเงิน ผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลื่อกได้นาน 6-60 เดือน รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อน และผู้ค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อโดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้ สถานะภาพต่างๆ และเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

Advertising