รายละเอียดสินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล

สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน ไม่ต้องจอดรถ รถยังมีใช้อยู่ รถเก๋ง กระบะ อายุสูงสุดถึง 25 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) รับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ refinance รถตู้ รถบรรทุก ทุกประเภท รู้ผลภายใน 1 วัน

รับรถบรรทุก หัวลาก 4-18 ล้อ ,รถตู้ส่วนบุคคล (ป้ายขาว) รถตู้สาธารณะ (ป้ายเหลือง) อายุสูงสุดถึง 15 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน สูงสุด 1.50% ต่อเดือน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รถทำเงิน ผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลื่อกได้นาน 6-60 เดือน รับจัดทั่วประเทศ

สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด SG Capital Co., Ltd. สินเชื่อสำหรับคนมีเล่มทะเบียนรถยนต์ รถทำเงิน บริการทำสัญญาถึงที่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก รับรีไฟเเนนซ์รถยนต์

สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน SG Capital สะดวก ไปหาถึงที่บ้าน หรือที่ทำงาน จัดหนัก จัดเต็ม อนุมัติสูงสุด 10 ล้าน

รถทำเงิน สินเชื่อเงินสด เปลี่ยนรถเป็นทุน บริการถูกต้องตามกฎหมาย ( สคบ.) ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด

เอกสารสมัครสินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล

สำหรับบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนของผุ้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)

สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ. รถยนต์หรือรถกระบะเพื่อนัดตรวจสภาพ (คันที่ขอยื่นสินเชื่อ)

สำหรับนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่เกิน 30 วัน) สำเนาใบ ภพ.20 หรือ ภพ.30

เอกสารแสดงรายได้ เช่น บัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน, งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการและผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ. รถยนต์หรือรถกระบะเพื่อนัดตรวจสภาพ (คันที่ขอยื่นสินเชื่อ)

โปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล

สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล รถทำเงิน รับรถเก๋ง กระบะ อายุสูงสุดถึง 25 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)

รับรถบรรทุก 4-18 ล้อ รถตู้ อายุสูงสุดถึง 15 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน สูงสุด 1.50% ต่อเดือน สินเชื่อรถยนต์ รถทำเงิน ผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลื่อกได้นาน 6-60 เดือน รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อน และผู้ค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อโดยพิจารณาจาก ยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้ สถานะภาพต่างๆ และเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

Advertising