รายละเอียดสินเชื่อ จำนำทะเบียนรถยนต์ ทิสโก้

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทิสโก้ออโต้แคช คือ สินเชื่อรถแลกเงินสำหรับคนมีรถ ที่ต้องการใช้เงินระยะสั้นยามฉุกเฉิน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

รับรถยนต์อายุสูงสุด รวมผ่อนไม่เกิน 25 ปี รถไม่ต้องจอด มีรถไว้ขับเหมือนเดิม

อนุมัติวงเงินสูงสุด 100 % ของราคาประเมิน

อนุมัติง่ายด้วยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

รับเงินรวดเร็ว ภายใน 3 วันทำการ

ผ่อนชำระง่ายๆ ได้หลายช่องทาง เช่น
– ชำระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา,ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป
– ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
– ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
– ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
– ชำระทาง ทิสโก้ โมบาย แบงก์กิ้ง
– ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
– ตัดบัญชี ธนาคารทิสโก้, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา

เอกสารสมัครสินเชื่อ จำนำทะเบียนรถยนต์ ทิสโก้

สำหรับบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนของผุ้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)

สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ. รถยนต์หรือรถกระบะเพื่อนัดตรวจสภาพ (คันที่ขอยื่นสินเชื่อ)

สำหรับนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่เกิน 30 วัน) สำเนาใบ ภพ.20 หรือ ภพ.30

เอกสารแสดงรายได้ เช่น บัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน, งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการและผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ. รถยนต์หรือรถกระบะเพื่อนัดตรวจสภาพ (คันที่ขอยื่นสินเชื่อ)

โปรโมชั่นสินเชื่อ จำนำทะเบียนรถยนต์ ทิสโก้

สมัครสินเชื่อรถยนต์ทิสโก้ รถเก่า ยัง เก๋า ใครไม่เอา ทิสโก้ จัดให้ สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ และต้องการเงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยต่ำ ขั้นตอนง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนทะเบียน ไม่ต้องจอดรถ รับเงินรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ