รายละเอียดสินเชื่อ เจฟินเทค

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจฟินเทค j fintech สมัครสินเชื่อ เจฟินเทค j fintech รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20–55 ปี สินเชื่อเจฟินเทค เจ้าของกิจการสมัครได้ (พนักงานรับเงินเดือนเป็นเงินสดสมัครได้)

สินเชื่อ เจฟินเทค j fintech ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้ อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อนุมัติง่าย วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ จ่ายสบาย (พนักงานรายวันยังไม่เปิดรับสมัคร)

สินเชื่อบุคคล เจฟินเทค อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน

สินเชื่อส่วนบุคคล เจฟินเทค พนักงานประจำ อายุการทำงาน 4 เดือน ขึ้นไป (ผ่านระยะเวลาทดลองงาน) ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เปิดรับสมัครทั่วประเทศ

สนใจสมัครสินเชื่อ เจฟินเทค j fintech ออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

เอกสารสมัครสินเชื่อ เจฟินเทค

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นสินเชื่อ เจฟินเทค

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจฟินเทค ของบริษัทฯ j fintech เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ ประกันแก่ลูกค้าต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระตามยอดชำระขั้นต่ำหรือมากกว่าก็ได้ โดยเมื่อมีการชำระคืน จำนวนเงินดังกล่าวที่มีการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบริษัทฯ จะหมุนเวียนกลับมาเป็นวงเงิน ที่สามารถเบิกถอนได้อีก

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจฟินเทค j fintech อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำแค่ 2.5 % ของหนี้ หรือไม่ตำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน

* สินเชื่อ เจฟินเทค j fintech รับเงินเดือนไม่ผ่านธนาคาร (รับเงินเดือนเป็นเงินสด) ก็สามารถสมัครได้ *

** สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจฟินเทค j fintech เจ้าของกิจการสามารถสมัครได้แล้ว **

*** สินเชื่อบุคคล เจฟินเทค j fintech อาชีพอิสระ แต่ต้องมีใบ 50 ทวิ แสดงการเสียภาษี สามารถสมัครได้แล้ว ***

* อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม*

1. ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

ดอกเบี้ย 15% ต่อปี

ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 13% ต่อปี

**ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ**

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรสแตมป์ 1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2000 บาท หรือเศษของเงินกู้ 2000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน (ชำระที่จุดบริการชำระ) 10-30 บาท ต่อครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเคดิต ตามจริงไม่เกิน 12 บาท ต่อครั้ง

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท ต่องวด

เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจฟินเทค j fintech แล้ว

ทางบริษัทจะทำการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ณ วันทีได้รับการอนุมัติ และเมื่อลูกค้าชำระเงินคืนเข้าไป ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินมาใช้ได้อีก เปิดรับสมัครทั่วประเทศ

การเบิกถอนเงิน โทรสั่งเงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ

การโทรสั่งเงินเข้าบัญชี

1. สามารถโทรสั่งเงินทางโทรศัพท์ได้ง่ายๆ ด้วยบริการโทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชี (Tele Cashing) เพียงโทรศัพท์มาที่ 03-311-7777 กด 1

2. เลือกเมนูที่ต้องการ สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

*สั่งเงินจากระบบอัตโนมัติ*

-กรอกเลขที่บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับรหัส OTP ทาง SMS (รหัส OTP มีอายุการใช้งาน 5 นาที หากเกินกว่านั้นแล้วยังไม่มีการใช้งาน ต้องขอรหัสใหม่)

-ระบบตัดสายอัตโนมัติ -โทรซ้ำอีกครั้ง

-กรอกเลขที่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง -กดรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

-ระบุยอดเงินที่ต้องการทำรายการ

-ระบบจะทำการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของลูกค้าหากมีวงเงินเหลือพอใช้ได้ระบบจะทวนยอดเงินที่ลูกค้ากดเข้ามาด้วยเสียงอัตโนมัติ

-กดยืนยันการทำรายการ

-จบขั้นตอน ยอดเงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีลูกค้าในวันทำการถัดไป

**สั่งเงินจากเจ้าหน้าที่**

-ยื่นความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีกับเจ้าหน้าที่ -ยืนยันตัวตน ระบุยอดเงินที่ต้องการให้โอนกับเจ้าหน้าที่

-เจ้าหน้าที่ยืนยันยอดเงินกับลูกค้าอีกครั้ง

-ลูกค้าตอบตกลง

-จบขั้นตอน ยอดเงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

*ฟรี.ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี*

**รวดเร็ว ทันใจ รับเงินได้ใน 1 วันทำการ**

***โอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคาร (ยกเว้นบัญชีธนาคาร ธอส. / ธกส. / ออมสิน)***

**** ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ ในกรณีทำรายการแล้วเสร็จ ก่อนเวลา 10.00 น. ในวันทำการและ กรณีทำรายการเสร็จหลังเวลา 10.00 น. หรือในวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป ****

” วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ จ่ายสบาย ”

ช่องทางการจ่ายชำระ

1. เคาน์เตอร์ Jay Mart Pay-Point |วิธีชำระ ID หรือ เลขที่สัญญา คีย์ชำระ *** | ค่าบริการ 10 บาท ทั่วประเทศ

2. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (Com.Code:3525) | เลขที่บัญชี 028-3-08315-2 | วิธีชำระ ใช้เอกสารชำระ | ค่าบริการ 10 บาท

3. บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Com.Code:6336) | เลขที่บัญชี 064-6-01916-3 | วิธีชำระ ใช้เอกสารชำระ | ค่าบริการ 15 บาท

4. บมจ. กสิกรไทย | เลขที่บัญชี 727-1-03187-9 | วิธีชำระ ใช้เอกสารชำระ | ค่าบริการ 15 – 25 บาท

5. บมจ. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.No.135)(Com.Code:83088) | เลขที่บัญชี 135-3-09705-6 | วิธีชำระ ใช้เอกสารชำระ | ค่าบริการ 15 – 30 บาท

6. บมจ. ธนาคารทหารไทย | วิธีชำระ ใช้เอกสารชำระ | ค่าบริการ 7 บาท ทั่วประเทศ

7. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Com.Code:33306) | เลขที่บัญชี 168-0-03306-8 | วิธีชำระ ใช้เอกสารชำระ | ค่าบริการ 15 – 20 บาท

8. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (Payment SYS.) | เลขที่บัญชี 8000-205-132 | วิธีชำระ ใช้เอกสารชำระ | ค่าบริการ 15 – 20 บาท

9. เทสโก้ โลตัส | ค่าบริการ 10 บาท ทั่วประเทศ

10. เคาน์เตอร์เซอร์วิส | ค่าบริการ 15 – 20 บาท

*** กรณีลูกค้าไม่มีเอกสารแจ้งชำระ สามารถใช้บัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาชำระได้ที่สาขาเจมาร์ท ทั่วประเทศ ***

หมายเหตุ * สินเชื่อ เจฟินเทค ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สินเชื่อ เจมันนี่ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

Advertising