รายละเอียดโอนหนี้สินเชื่อ กรุงศรี

สมัครโอนหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ First Choice (refinance บัตรเครดิต) วันนี้ ฟรี.ค่าธรรมเนียมในการรวมหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อ รับโอนหนี้สูงสุด 5 บัญชีหรือ 5 บัตร เริ่มต้นโอนหนี้ 30,000 บาทขึ้นไป

สมัครโอนหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ First Choice เพียงมีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไปก็สามารถ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

ถ้าลูกค้าสมัครโอนหนี้(รวมหนี้) กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ แล้วอนุมัติ ไม่ถึง 30,000 บาท ทางกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ จะอนุมัติเป็น สินเชื่อบุคคล หรือ บัตรผ่อนสินค้า ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สมัคร

สะดวก ง่าย รวดเร็ว! ด้วยบริการชำระหนี้เสร็จใน 1 วัน และทางกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ จะดำเนินชำระ ยอดการโอนหนี้ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องไปชำระด้วยตนเอง มีบริการส่ง sms แจ้งผลการอนุมัติบริการโอนยอดคงค้าง บัตรเครดิต และสินเชื่อ

ท่านได้รับอนุมัติบริการโอนยอดคงค้างสินเชื่อจำนวน xxx,xxx บาท บริษัทจะนำฝากเช็ควันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบรายละเอียดจากจดหมายและใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน

เอกสารสมัครโอนหนี้สินเชื่อ กรุงศรี

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นโอนหนี้สินเชื่อ กรุงศรี

เลือกผ่อนสบายๆ ได้ตั้งแต่ 24 30 36 48 และสูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด คงที่ตลอดสัญญา

รับโอนหนี้ทั้งหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับโอนหนี้สูงสุด 5 บัญชีหรือ 5 บัตร เริ่มต้นเพียง 30,000 บาท

รับโอนหนี้ทั้งหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับโอนหนี้สูงสุด 5 บัญชีหรือ 5 บัตร เริ่มต้นเพียง 30,000 บาท และบริการชำระเช็คโดยตรงให้สถาบันการเงินภายใน 1 วันทำการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเดินการ

ยอดโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อนุมัติ 30,000-50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25%ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

ยอดโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อนุมัติ 51,000-100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 22%ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

ยอดโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อนุมัติ 100,001-300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 19%ต่อปี (ลดต้นลดดอก

ยอดโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อนุมัติ 300,001 บาท อัตราดอกเบี้ย 16.99%ต่อปี (ลดต้นลดดอก)

โปรโมชั่นเริ่มวันนี้ – 31 ธ.ค. 59 (ไม่สามารถโอน product ในเครือ บมจ.กรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ) หากท่านสนใจ สมัครโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ สมัครใช้บริการออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com ครับ

Advertising